داستان ما

تمایز با سایر بیمه‌ها و ارائه‌ی خدمات متفاوت با ارزش‌افزوده‌ی بالا، داستان ساخت بیمه‌ی هوشمند فردا است. نوآوری قلم ماست برای نوشتن داستانی خلاق که راه‌حل‌های زندگی آرام را در خود گنجانده است.

داستان مادلایل تاسیس بیمه هوشمند فردا
بیمه زندگی
آینده‌ی هر خانواده نگرانی اصلی اعضای آن است. بیمه درمان سرمایه کوچکی برای آینده‌ی خانواده‌هاست. با بیمه زندگی بیمه فردا آینده خود را تضمین کنید.
بیمه باربری
دنیای پر پیچ و تاب حمل و نقل نیازمند ضامنی است تا در صورت بروز خسارت، زیان وارده را جبران نماید. بیمه باربری بیمه فردا ضامن امنیت حمل و نقل شماست.
بیمه شخص ثالث
خسارت و حادثه همراه همیشه‌ی خودرو‌هاست. بیمه شخص ثالث بیمه هوشمند فردا همراه شما برای خیالی آسوده، و جبران خسارات احتمالی است.
بیمه بدنه خودرو
قیمت سرسام‌آور خودرو و تجهیزات آن نیاز به بیمه بدنه خودرو را بیش از پیش می‌کند با خرید بیمه بدنه بیمه هوشمند فردا، خسارات احتمالی به بدنه‌ی خودروی خود را جبران کنید.
بیمه درمان
تغییر تعرفه‌های درمانی و هزینه‌های زیاد پزشکی و دارویی، نیاز برای بیمه درمان را افزایش می‌دهد. بیمه درمان بیمه هوشمند فردا همراه سلامت شماست.
بیمه آتش سوزی
همیشه خطرات زیادی محیط‌های کاری و منازل را تهدید می‌کند از آتش‌سوزی تا سیل، زلزله و… بیمه آتش‌سوزی بیمه هوشمند فردا نیاز محیط کار و منزل شماست.
بیمه زندگی
آینده‌ی هر خانواده نگرانی اصلی اعضای آن است. بیمه درمان سرمایه کوچکی برای آینده‌ی خانواده‌هاست. با بیمه زندگی بیمه فردا آینده خود را تضمین کنید.
بیمه باربری
دنیای پر پیچ و تاب حمل و نقل نیازمند ضامنی است تا در صورت بروز خسارت، زیان وارده را جبران نماید. بیمه باربری بیمه فردا ضامن امنیت حمل و نقل شماست.
بیمه شخص ثالث
خسارت و حادثه همراه همیشه‌ی خودرو‌هاست. بیمه شخص ثالث بیمه هوشمند فردا همراه شما برای خیالی آسوده، و جبران خسارات احتمالی است.
بیمه بدنه خودرو
قیمت سرسام‌آور خودرو و تجهیزات آن نیاز به بیمه بدنه خودرو را بیش از پیش می‌کند با خرید بیمه بدنه بیمه هوشمند فردا، خسارات احتمالی به بدنه‌ی خودروی خود را جبران کنید.
اعلام خسارت
اعلام خسارت
به زودی
مراکز ارائه دهنده خدمات
مراکز ارائه دهنده خدمات
به زودی

مشاوره تخصصی تیم بیمه فردا

چابک

هوشمند

باز

بصیر

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.