بیمه زندگی

بیمه زندگی

زندگی انسان بسیار مهم‌تر از آن است که برای فردای آن فکر نکنیم. بیمه‌ی زندگی تضمینی برای حال خوش زندگی شماست. با تهیه بیمه زندگی بیمه هوشمند فردا آینده‌ی خود و فرزندانتان را تامین کنید و در روز‌های سخت همراه همیشگی خانواده‌ی خود باشید.

انواع
خطر فوت
شرط حیات
مختلط
مستمری

درمورد بیمه زندگی

زندگی با فراز و نشیب‌های همیشگی‌اش نیازمند ضامنی برای آینده است. بیمه زندگی می‌تواند با توجه به شرایط این روز‌های جامعه آینده‌ی افراد را ضمانت کند.

بیمه‌ی خطر فوت

در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گزار، مبلغ بیمه را به شخصی که مشخص شده است پس از فوت بیمه‌شده پرداخت می‌کند.

بیمه به شرط حیات

تعهد می‌کند تا در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گزار پس از پایان مدت بیمه‌نامه در صورت زنده ماندن بیمه شده، مبلغ بیمه را به ذینفع پرداخت کند.

بیمه مختلط

در این بیمه، شرکت بیمه متعهد می‌شود تا در صورت فوت بیمه شده و یا زنده بودن او در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع پرداخت نماید.

بیمه مستمری

بیمه‌ای است که در صورت پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گزار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری را تا یک مدت معین یا در زمان حیات بیمه‌شده به ذینفع پرداخت کند.

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.