بیمه‌ی مسئولیت

بیمه‌ی مسئولیت

بیمه در کسب و کار‌ها از لازمه‌های کار سالم و بدون دغدغه است. بیمه مسئولیت بیمه هوشمند فردا نیاز هر کسب و کار برای بهترین بازدهی مالی و داشتن امنیت شغلی است.

حوادث زیادی ممکن است برای کارکنان در محیط کار اتفاق بیفتد. بیمه مسئولیت مدنی، هرگونه اتفاق از جمله نقص عضو، فوت و صدمات جسمی را تحت پوشش قرار می‌دهد تا شما با خیالی راحت به کار‌آفرینی بپردازید. بیمه مسئولیت در حوزه‌های بسیاری قابل تهیه است تا خطرات و حوادث را در محل کار تحت پوشش قرار دهد.

رشته‌های بيمه مسئوليت

 1. بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان
 2. بيمه مسئوليت مدني سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث (ویژه عمليات ساختماني)
 3. بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي پزشكان و پيراپزشكان
 4. بيمه مسئوليت مدني شركت‌هاي مسافرتي
 5. بيمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه‌های ورزشي
 6. بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان و نگهدارندگان آسانسور در مقابل استفاده كنندگان از آن
 7. بیمه مسئولیت شرکتـ‌‌های گـاز و توزیع نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین
 8. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمانی
 9. بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری
 10. بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و مهمانپذیرها
 11. بيمه مسئوليت مدنی مديران مهد كودك
 12. بيمه مسئوليت مدنی مديران شهربازي
 13. بيمه مسئوليت مدنی نگهبانان مسلح بانك‌ها
 14. بيمه مسئوليت مدنی مديران و ناجيان استخر
 15. بيمه مسئوليت مدنی مديران آموزشگاه‌ها
 16. بيمه مسئوليت مدنی آسايشگاه‌ها
 17. بيمه مسئوليت مدنی پاركينگ‌های عمومي
 18. بيمه مسئوليت مدنی تعميرگاه هاي خودرو
 19. بیمه مسئولیت مدنی شركت هاي پيمانكار اجراي عمليات طرح های عمرانی (طرحهای آب ، برق ، مخابرات ، نفت وگاز و...)

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.