بیمه هواپیما

بیمه هواپیما

سفر‌های هوایی و هواپیما‌ها هزینه‌های زیادی را به دنبال دارند. داشتن بیمه هواپیما نیازی اصلی برای خطوط هوایی است تا بتوانند خسارت‌های احتمالی سفر‌های هوایی را پرداخت کنند. با بیمه هواپیما بیمه هوشمند فردا از خسارت‌های سنگین سفر‌های هوایی در امان باشید.

خسارات وارده به هواپیما‌ها بسیار پرهزینه است چرا که خطرات مربوط به هواپیما می‌تواند بیش از خطرات معمول هزینه‌ساز باشد. بیمه هواپیما همراهی است برای شرکت‌های هواپیمایی تا بتوانند خسارات احتمالی را مورد پوشش قرار دهند. متخصصان بیمه با بررسی نوع هواپیما، مشخصات فنی، ساعت پرواز خلبان و سایر موارد پوشش بیمه‌ی خود را برای شرکت‌های هواپیمایی تعیین می‌کنند.
در بیمه هواپیما حوادثی از جمله خسارات به بدنه‌ی هواپیما، سقوط، تصادم، آتش‌سوزی و دزدی هوایی تحت پوشش قرار می‌گیرد تا صدمات مالی و جانی احتمالی به بدنه و مسافران و خدمه مدیریت شود.

این بیمه شامل موارد زیر است:

مسئولیت بیمه گذار در برابر زیان‌های وارده به مسافران و اشخاص ثالث که در سوانح هوایی اتفاق می‌افتد مسئولیت مالکان و بهره‌برداران فرودگاه‌ها در مقابل مسافر، اشخاص ثالث و اموال ثالث.
مسئولیت هواپیما در آشیانه و تعمیرگاه، نگهداری هواپیما در آشیانه، ریزش و خرابی آشیانه، سرویس و نگهداری هواپیما و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث است.

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.